Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Mẫu đơn ngăn chặn giao dịch nhà, đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   …., ngày ….., tháng …, năm 2017 ĐƠN ĐỀ NGHỊ..
Mẫu giấy vay tiền dân sự
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         ..
Mẫu văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn
VĂN BẢN THỎA THUẬN  CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG Tại Phòng … .................. ….., chúng tôi gồm: Ông:..............................
Mẫu văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng
VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG               Tại Phòng Công chứng số ..... …&..
Mẫu văn bản từ chối di sản thừa kế
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ..
Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ..
Mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ..
Mẫu văn bản di chúc để lại tài sản 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   DI CHÚC Hôm nay, ngày  tháng  năm  , tại &h..
Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           HỢP ĐỒ..
Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o---------   HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ ..