Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Các tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 46 (khoản 2 điều 51)
Các tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 46 (khoản 2 điều 51).   Phải ghi rõ trong bản án tình tiết được coi là tình tiết giảm nhẹ tr&a..
Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học t�..
Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác (điểm s khoản 1 Điều 46 BLHS).   «Người c..
Người phạm tội đã lập công chuộc tội
Người phạm tội đã lập công chuộc tội (điểm r khoản 1 Điều 46 BLHS).   «Đã lập công chuộc tội» là trường hợp sau khi thực hiện tội phạm cho ..
Người phạm tội tích cực giúp đỡ cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội p..
Người phạm tội tích cực giúp đỡ cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm (điểm q khoản 1 Điều 46 BLHS).   Tích cực gi&uacu..
Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải
Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS).   Thành khẩn khai báo là trường hợp người phạm tội trong quá..
Người phạm tội tự thú (điểm o khoản 1 Điều 46 BLHS)
Người phạm tội tự thú (điểm o khoản 1 Điều 46 BLHS).   «Tự thú» là tự mình nhận tội và khai ra hành vi phạm tội của mình, t..
Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức
Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình (điểm n khoản 1 Điều 46 BLHS).   Phải là ngườ..
Người phạm tội là phụ nữ có thai
Người phạm tội là phụ nữ có thai (điểm l khoản 1 Điều 46 BLHS).   Phải là phụ nữ đang có thai khi thực hiện tội phạm. Nếu khi phạm tội người phụ nữ khô..
Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng
Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm h khoản 1 Điều 46 BLHS) Phạm tội lần đầu là từ trước tới nay chưa phạm tội lần nào (Nếu trước đ&oacu..
Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra
Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra (điểm e khoản 1 điều 46 BLHS).   Phải do (không phải l&agra..