Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Tội cướp giật tài sản và những vấn đề pháp lý
TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN VÀ NHỮNG PHÂN TÍCH PHÁP LÝ. Tội cướp giật tài sản được quy định tại điều 171 Bộ luật hình sự 2015.   Cư..
Tội cưỡng đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự
TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ. Tộ cưỡng đoạt tài sản được quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự 2015.   Cưỡng đoạt t&agra..
Tội cướp tài sản và những vấn đề pháp lý
TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ. Tội cướp tài sản được quy định tại điều 133 Bộ luật hình sự 1999 và thay thế tại điều 168 Bộ luật h&ig..
Tội xâm phạm chỗ ở người khác theo Bộ luật hình sự
TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ. Tội xâm phạm chỗ ở người khác được quy định tại điều 124 bộ luật hình sự 1999 v&..
Tội vu khống và những vấn đề pháp lý
TỘI VU KHỐNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ. Tội vụ khống được quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự 2015.   1. Khái niệm Vu khống, được hiểu l&agra..
Tội làm nhục người khác theo Bộ luật hình sự
TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ.   Tội làm nhục người khác được quy định tại Bộ luật hình sự 1999 điều 122 ..
Tội hiếp dâm theo quy định Bộ luật hình sự
TỘI HIẾP DÂM VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ.   Tội hiếp dâm được quy định tại điều 11 Bộ luật hình sự 1999 và tại Bộ luật hình sự 20..
Tội hành hạ người khác theo quy định Bộ luật hình sự
TỘI HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC (ĐIỀU 110) BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999.   Hành hạ người khác là hành vi của một người đối xử tàn ác với n..
Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác
TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI KHÁC (ĐIỀU 104) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ củ..
Tội đe dọa giết người theo Bộ luật hình sự
TỘI ĐE DOẠ GIẾT NGƯỜI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ. Đe doạ giết người là hành vi của một người bằng lời nói, hành động hoặc những thủ đoạn làm cho người kh&aac..