Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Báo phí dịch vụ luật sư tham gia tố tụng
Công ty Luật Hoàng Sa báo giá phí dịch vụ luật sư tham gia tố tụng như sau: (Thời gian áp dụng: từ 1/1/2017 đến khi có thông báo mới..
Báo phí thù lao luật sư tư vấn theo giờ, theo sự vụ
Công ty Luật Hoàng Sa báo phí thù lao luật sư tư vấn theo giờ như sau: (Thời gian áp dụng: từ 1/1/2017 đến khi có thông báo mới) ..