Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất tại Hà Nội

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất tại Hà Nội.

 

1. Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Cơ sở nộp bộ hồ sơ đến Sở công thương Hà Nội theo quy định.

- Sở công thương tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, sở Công Thương phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ; thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

- Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiến hành hủy hồ sơ.

- Sở công thương tiến hành thành lập đoàn thẩm định:

+ Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, đoàn thẩm định của Sở Công Thương tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở. 

+ Đoàn thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở do Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội ra Quyết định thành lập gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn hoặc quản lý về an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia độc lập có chuyên môn phù hợp tham gia đoàn thẩm định).

- Nội dung thẩm định cơ sở:

+ Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định.

+ Thẩm định thực tế điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

- Kết quả thẩm định cơ sở:

+ Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định cơ sở sản xuất (theo mẫu) và phù hợp với loại hình đăng ký sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Trường hợp “Không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong biên bản thẩm định.

+ Trường hợp “chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 ngày kể từ ngày thẩm định lần 1. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của đoàn thẩm định được ghi trong Biên bản thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục (theo mẫu) về thư ký Đoàn thẩm định để tổ chức thẩm định lại trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận báo cáo kết quả khắc phục đồng thời nộp phí thẩm định lần 2 theo quy định. Nếu cơ sở không khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, không nộp Báo cáo khắc phục và phí thẩm định lần 2 hoặc kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì Sở Công Thương Hà Nội không cấp giấy chứng nhận đồng thời thông báo bằng văn bản tới UBND Quận, huyện nơi cơ sở có địa điểm sản xuất kinh doanh để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy chứng nhận.

Biên bản thẩm định được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đoàn thẩm định giữ 01 bản và cơ sở giữ 01 bản.

- Cấp giấy chứng nhận:

+ Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “đạt”, Sở Công Thương Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

- Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đù điều kiện ATTP khi:

+ Cơ sở không hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký

+ Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ.

+ Cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

- Hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm:

+ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP của cơ sở (cơ sở dừng hoạt động hoặc không kinh doanh thực phẩm đã đăng ký tại cơ sở cũ,…)

+ Quyết định giải thể/phá sản/thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở.

 

2. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH XII ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- hông tư số 58/2014/TT- BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

3. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm:

- Đơn đề nghị cấp (theo mẫu) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;

- Bản sao có xác nhận của cơ sở  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP (theo mẫu). 

- Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cở sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

- Bản sao có xác nhận của cơ sở  Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cở sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định;

* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).

Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Thời gian giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155