Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Thành lập công ty hoạt động nông nghiệp 2017

Thành lập công ty hoạt động nông nghiệp 2017.

 

1. Tư vấn thành lập công ty hoạt động nông nghiệp:

- Tư vấn các quy định pháp luật ban đầu liên quan đến việc thành lập công ty cho khách hàng.

- Tư vấn các điều kiện thành lập công ty.

- Tư vấn lựa chọn loại hình công ty, cơ cấu tổ chức hoạt động công ty.

- Tư vấn lựa chọn tên công ty theo quy định.

- Tư vấn việc đặt trụ sở công ty theo quy định.

- Tư vấn đăng ký vốn đầu tư, vốn pháp định, vốn điều lệ.

- Tư vấn các hình thức kế toán, nộp thuế công ty.

- Dịch vụ tư vấn pháp lý khác trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

 

2. Một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến nông nghiệp trồng rừng bao gồm:

0210

 

Trồng rừng và chăm sóc rừng

 

02101

Ươm giống cây lâm nghiệp

 

02102

Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

 

02103

Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

 

02109

Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155