Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Quyền cho thuê và bán Doanh nghiệp tư nhân

Quyền cho thuê và bán Doanh nghiệp tư nhân

 

1. Quyền cho thuê Doanh nghiệp tư nhân 

- Căn cứ theo  Điều 186 Luật doanh nghiệp 2014

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định, trong hợp đồng cho thuê.

Theo đó, cho thuê Doanh nghiệp tư nhân là việc chủ Doanh nghiệp tư nhân chuyển quyền sử dụng Doanh nghiệp tư nhân do mình đăng ký kinh doanh cho người khác trong một thời gian nhất định để nhận tiền thuê.

- Thủ tục: Chủ Doanh nghiệp tư nhân phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế trong thời hạn 3 ngày từ ngày hợp đồng thuê có hiệu lực.

+ Cho thuê tài sản của Doanh nghiệp tư nhân: 1 phần tài sản.

+ Cho thuê Doanh nghiệp: tất cả tài sản và phải làm việc với Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế    

- Hậu quả pháp lí của việc cho thuê Doanh nghiệp tư nhân:

+ Người thuê Doanh nghiệp được sử dụng toàn bộ tài sản của Doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê.

+ Doanh nghiệp tư nhân không chấm dứt tư cách pháp lý.

+ Chủ Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người thứ ba đối với hoạt động của Doanh nghiệp trong thời gian cho thuê.

+ Quyền và trách nhiệm của chủ Doanh nghiệp tư nhân và người thuê được xác định theo hợp đồng thuê.

2. Quyền bán Doanh nghiệp tư nhân :

- Căn cứ theo Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật

Theo đó,  bán Doanh nghiệp tư nhân  là việc chủ Doanh nghiệp tư nhân chuyển giao quyền sở hữu có thu tiền Doanh nghiệp tư nhân cho người khác.

- Thủ tục: Người mua phải đăng kí thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật.

- Hậu quả pháp lí:

+ Doanh nghiệp tư nhân bị bán vẫn tồn tại.

+ Có sự thay đổi chủ sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân.

+ Trừ trường hợp bên bán, bên mua và chủ nợ có thỏa thuận khác, chủ cũ của Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ Doanh nghiệp tư nhân chưa thực hiện trước thời điểm chuyển giao Doanh nghiệp.

 

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155