Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Phân biệt Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân

Phân biệt Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân

 

Để giúp bạn đọc có thêm kiến thức về mô hình tổ chức kinh tế theo loại hình Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Luật TNHH Hoàng Sa sẽ giúp bạn phân biệt hai loại hình trên.

 

Thứ nhất, xét về chủ thể, tức người thành lập và làm chủ:

-  Hộ kinh doanh: do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ. Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

-  Doanh nghiệp tư nhân: do một cá nhân làm chủ góp toàn bộ vốn, tự chịu toàn bộ lợi ích, trách nhiệm. Điều kiện làm chủ của doanh nghiệp tư nhân là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có thể là người nước ngoài nhưng phải thỏa mãn các điều kiện về hành vi thương mại do pháp luật đất nước đó quy định.

Thứ hai, đăng ký kinh doanh

-  Hộ kinh doanh: Chỉ phải đăng ký kinh doanh trong một số trường hợp nhất định.

-  Doanh nghiệp tư nhân: Bắt buộc phải đăng ký kinh doanh

Thứ ba, cơ quan đăng ký kinh doanh

- Hộ kinh doanh: Cơ quan cấp là Phòng tài chính kế hoạch hoặc phòng kinh tế cấp quận/huyện

- Doanh nghiệp tư nhân: Cơ quan cấp là Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ bốn, quy mô kinh doanh

- Hộ kinh doanh: Quy mô nhỏ, kinh doanh buôn bán phải lựa chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh, có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nếu buôn bán lưu động, kinh doanh ngoài địa điểm kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế, quản lý kinh doanh…

-  Doanh nghiệp tư nhân: Quy mô lớn, không giới hạn quy mô, vốn, địa điểm kinh doanh.

Thứ năm, số lượng nhân công

- Hộ kinh doanh: giới hạn nhân công 10 người trở xuống

- Doanh nghiệp tư nhân: không hạn chế

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155