Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư Bất động sản

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Số ……/……………


Dự án: …………
Địa điểm    : ………………………………….., ……………


-    Căn cứ Bộ luật Dân sự; 
-    Căn cứ Luật Thương mại; 
-    Căn cứ nhu cầu kinh doanh và năng lực của các bên,

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại văn phòng Công ty ……….., chúng tôi gồm có:

1. CÔNG TY TNHH …………
Địa chỉ: …………………………………………..…, …………
Giấy ĐKDN: ………………… do sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày ………..
ĐT: (08)…………………….    Fax: (08)……………               
Đại diện: Ông …………………………..         Chức vụ: Giám Đốc.
(Sau đây gọi là “Bên A”)

2. CÔNG TY ……………….
Địa chỉ: …………………………………………..…, Tp.HCM
Giấy ĐKDN: ………………… do sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày ………..
ĐT: (08)…………………….    Fax: (08)……………               
Đại diện: Ông …………………………..         Chức vụ: Giám Đốc.
(Sau đây gọi là “Bên B”)

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư (Hợp đồng này) với những điều khoản cụ thể như sau:
ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1.1. Trong Hợp Đồng này, nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa tại điều này được áp dụng cho cả dạng số ít và số nhiều của thuật ngữ đó. Trừ khi ngữ cảnh cho phép hiểu khác đi, nếu không những thuật ngữ được viết hoa dưới đây phải có ý nghĩa như sau:
“Hợp Đồng”: nghĩa là hợp đồng hp tác đầu tư này và tất cả các phụ lục/ thỏa thuận bằng văn bản giữa Các Bên có liên quan đến Dự Án;
“Các Bên”: nghĩa là Bên A và Bên B; 
“Cơ Quan Có Thẩm Quyền”: nghĩa là các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, bao gồm cả Bộ Quốc Phòng và các cơ quan có thẩm quyền khác của Việt Nam;
 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155