Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu đề án xin cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động

ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG SA

    Tên giao dịch.  -……………. CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG SA.

    Tên viết tắt:            ………… CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG SA

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….quận …., thành phố Hà Nội;

Điện thoại: ..…………… Fax: ………….;             E-mail: .

3 Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.

4. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp:

……………………………………………

- ………………………………………….

……………………………………………

5. Vốn pháp định của doanh nghiệp: …………… đồng.

- Nguồn vốn: Vốn tư nhân.

- Cơ cấu vốn:

   + Vốn cố định:     ………………… đồng.

   + Vốn lưu động:  ……………….. đồng.

6 . Họ và tên Giám đốc công ty: ……………………….

II. SỰ CẦN THIẾT, KHẢ NĂNG, MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC 
Ở NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Sự cần thiết hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài của doanh nghiệp:


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155