Công ty Luật Khai Phong

17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ______________________________________________________________________________

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Email In PDF.
Article Index
Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Dành cho hộ gia đình, cá nhân
Tất cả trang
Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Tên tổ chức:.............

Số:.........../................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

...................,ngày...........tháng............năm .......

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1

(dành cho tổ chức trong nước)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ................2

 

1. Tên tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất:

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Địa chỉ liên hệ:......................................................Điện thoại:

5. Địa điểm khu đất xin chuyển mục đích sử dụng: ............do ......................... đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất) số ........................ do (Ủy ban nhân dân...........)

cấp ngày............tháng................năm

6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:.....................m2 (được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên..........................lập ngày......tháng.......năm......)

7. Mục đích sử dụng mới:

8. Hình thức sử dụng đất (giao đất hay thuê đất):

9. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn):

10. Phương thức trả tiền (nếu có):

11. Cam kết:

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):

 

Đại diện tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất
(ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1

(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:2

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
- Ủy ban nhân dân quận, huyện………………
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

 

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):

2. Chứng minh nhân dân  số:………………………….do …………………………… cấp ngày……………….tháng………………..năm

3. Địa chỉ thường trú :

4. Địa chỉ liên hệ:.................................................................Điện thoại:

5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện): ........... do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số.......................do (Ủy ban nhân dân...........................) cấp ngày............tháng...........năm

6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:.....................m2, với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên..........................lập ngày......tháng.......năm......) hoặc trích lục bản đồ địa chính số……….ngày……………của …………….

7. Mục đích sử dụng mới:

8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):

9. Cam kết :

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Cam kết khỏc (nếu có):

 

....................,ngày...........tháng............năm .........
Người xin chuyển mục đích sử dụng đất
(ký, ghi rõ họ và tên)1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2 Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ thỡ đồng gởi Chính phủ

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

2 Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy