Skip to Content

Nghị định Số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa Quốc tế...thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

 
CHÍNH PHỦ
-------
 
Số: 77/2016/NĐ-CP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

 
 
 
 
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30 tháng 6 năm 2011 và Pháp lệnh sửa đi, bổ sung một sđiều Pháp lệnh qun lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ htrợ ngày 12 tháng 7 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Chínhphủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiệnđầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vậtliệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 
Chương I

 
“11. Đối với xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản:
a) Là thương nhân theo quy định của Luật thương mại;
b)Riêng đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyểnkhẩu than, thương nhân còn phải sở hữu hoặc thuê địa điểm kinh doanh,phương tiện vận tải, phương tiện bốc rót, kho bãi, bến cảng, phương tiệncân, đo khối lượng than để phục vụ hoạt động kinh doanh và đáp ứng đầyđủ các yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường vàphòng chống cháy nổ theo các quy định hiện hành.”
 
“2.Trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất,tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng hóa thuộc các trường hợpquy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục tạm nhậptái xuất hàng hóa tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạmnhập tái xuất. Chính phủ giao Bộ Công Thương công bố Danh mục hàng hóathuộc diện cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm ngừng kinh doanh tạmnhập, tái xuất quy định tại khoản này.
3. Những mặt hàng sau đây thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện:
a) Hàng hóa đã qua sử dụng;
b) Hàng thực phẩm đông lạnh;
c) Hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt.
<div style="te

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤN

CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P1203 Tòa N2D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám), Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024.32018868 - 0865657685
Email: consult@khaiphong.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC