Skip to Content

Công văn 2636/TCHQ-GSQL ngày 1/6/2012 về vướng mắc thủ tục chuyển nhượng xe ô tô

Công văn số 2636/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 06 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục chuyển nhượng xe ô tô

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 2636/TCHQ-GSQL

V/v:  vướng mắc thủ tục chuyển nhượng xe ôtô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. 

 

Trả lời công văn số 684/HQĐNg-GSQL ngày 04/05/2011 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 08/05/2012, Bộ Tài chính tiếp tục có công văn số 6085/BTC-TCHQ gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc Bộ Công Thương có ý kiến tham gia một số nội dung liên quan đến nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tạm nhập khẩu, mua miễn thuế tại Việt Nam, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ôtô, xe 2, 3 bánh gắn máy phục vụ nhu cầu công tác, sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và viên chức, nhân viên làm việc tại các cơ quan này được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Do vậy, việc xử lý đối với chiếc xe ôtô của ông Sinhha In Thaphanh - nhân viên Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng đã chuyển nhượng không đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ có chỉ đạo xử lý chung.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤN

CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P1203 Tòa N2D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám), Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024.32018868
Email: consult@khaiphong.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC