Skip to Content

Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định việc lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Ngày 22/04/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó, đáng chú ý là quy định về việc lập cơ sở bán lẻ.
Thông tư chỉ rõ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét trong từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào việc kiểm tra nhu cầu kinh tế của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ theo các tiêu chí: Số lượng các cơ sở bán lẻ; sự ổn định của thị trường; mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ. Tuy nhiên, quy định này không được áp dụng đối với trường hợp lập cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2 tại khu vực đã được tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hóa và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng.
Cũng theo Thông tư này, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư có nội dung thành lập cơ sở bản lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, nhưng chưa được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thì phải chuẩn bị hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động của cơ sở bán lẻ đó, và gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lập cơ sở bán lẻ.
Thông tư này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 07/06/2013.
 
Xem chi tiết Thông tư 08/2013/TT-BCT tại đây

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤN

CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P1203 Tòa N2D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám), Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024.32018868
Email: consult@khaiphong.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC