Skip to Content

Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 quy định giá các loại đất thành phố Hà Nội năm 2011

Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc: Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011


CÁC TIN KHÁC