Skip to Content

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trao đổi thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Ngày 23/02/2016, Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế; trong đó, các thông tin trao đổi bao gồm: Hệ thống danh mục dùng chung; Thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; Thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; Thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, thông tin về việc vi phạm pháp luật về thuế của người thành lập, quản lý doanh nghiệp; Thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Theo đó, báo cáo tài chính năm của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân; báo cáo tài chính hợp nhất năm của nhóm công ty sẽ do cơ quan thuế tiếp nhận, lưu trữ tại Hệ thống thông tin báo cáo tài chính và được truyền sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Định kỳ hàng tháng, Hệ thống thông tin báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế truyền toàn bộ dữ liệu mới được cập nhật về thông tin báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Riêng đối với trường hợp cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng tại Điều 12 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và trường hợp công ty Nhà nước chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần, không thực hiện trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2016.

TẢI VĂN BẢN

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤN

CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P1203 Tòa N2D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám), Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024.32018868
Email: consult@khaiphong.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC