Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 về biểu mẫu nuôi con nuôi

Email In PDF.
Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30/6/2011 về trợ cắp người có công với cách mạng

Email In PDF.
Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Email In PDF.
Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Email In PDF.
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Công văn số 4473/VPCP-KTTH ngày 4/7/2011 về lệ phí chứng minh thư nhân dân

Email In PDF.
Công văn số 4473/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc lệ phí chứng minh thư nhân dân

Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 về chế độ phụ cấp tại các cơ sở y tế công lập

Email In PDF.
Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Thông tư số 44/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 về Cấp giấy phép du lịch cho người nước ngoài

Email In PDF.
Thông tư số 44/2011/TT-BCA ngày 29 tháng 06 năm 2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh

Thông tư số 45/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 về cấp giấy phép xuất nhập cảnh

Email In PDF.
Thông tư số 45/2011/TT-BCA ngày 29 tháng 06 năm 2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu

Thông tư số 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 về thủ tục đăng ký công dân Việt Nam

Email In PDF.
Thông tư số 02/2011/TT-BNG ngày 27 tháng 06 năm 2011của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 về chế độ phụ cấp công vụ

Email In PDF.
Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ

Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/7/2011 về Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên

Email In PDF.
Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề

Trang 8