Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Mỹ Đức năm 2012 ______________________________________________________________________________

Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Mỹ Đức năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 9: BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN MỸ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

BẢNG SỐ 9

BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN MỸ ĐỨC

(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính:đ/m2

TT

Tên đường phố

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

a

Quốc lộ

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

1

Đường Hồ Chí Minh: Đoạn qua xã An Phú

1 348 000

1 128 000

990 000

935 000

944 000

790 000

693 000

655 000

b

Đường địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn từ đầu cầu Ba Thá đến giáp ngã 3 xã Phúc Lâm

2 475 000

1 953 000

1 430 000

1 375 000

1 733 000

1 367 000

1 001 000

963 000

 

Đoạn từ ngã 3 xã Phúc Lâm đến hết địa phận huyện Mỹ Đức

1 348 000

1 128 000

990 000

935 000

944 000

790 000

 

655 000

2

Đường 419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn qua địa phận các xã: Phúc

2 200 000

1 760 000

1 430 000

1 342 000

1 540 000

1 232 000

1 001 000

939 000

 

Lâm, An Mỹ, Hương Sơn

1 348 000

1 128 000

990 000

935 000

944 000

790 000

693 000

655 000

 

Đoạn qua địa phận các xã: Mỹ Thành, Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá, Phù Lưu Tế, Đại Hưng, Vạn Kim, Đốc Tín, Hùng Tiến

2 200 000

1 760 000

1 430 000

1 342 000

1 540 000

1 232 000

1 001 000

939 000

3

Đường 424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn giáp địa phận thị trấn Đại Nghĩa đến giáp đập tràn xã Hợp Tiến

2 200 000

1 760 000

1 430 000

1 342 000

1 540 000

1 232 000

1 001 000

939 000

 

Đoạn từ đập tràn xã Hợp Tiến đến hết địa phận huyện Mỹ Đức

1 348 000

1 128 000

990 000

935 000

944 000

790 000

693 000

655 000

4

Đường Đại Hưng - Hùng Tiến:Đoạn giáp tỉnh lộ 419 đến hết địa phận xã Hùng Tiến.

1 800 000

1 440 000

1 224 000

1 134 000

1 260 000

1 008 000

857 000

794 000

5

Đường Đại Nghĩa - An Phú: Đoạn giáp ngã năm Thị trấn Đại Nghĩa đến hết địa phận xã An Phú.

1 348 000

1 128 000

990 000

935 000

944 000

790 000

693 000

655 000

6

Đường đê sông Mỹ Hà từ Hợp Tiến- An Tiến:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn giáp đường 424 (xã Hợp Tiến) đến An Tiến.

825 000

743 000

660 000

619 000

578 000

520 000

462 000

433 000

 

Đoạn từ đường 424 đến xã Hồng Sơn

825 000

743 000

660 000

619 000

578 000

520 000

462 000

433 000

7

Đường An Mỹ - Đồng Tâm: Đoạn giáp đường 419 (xã An Mỹ) đến đường 429 xã Đồng Tâm.

1 100 000

990 000

880 000

825 000

770 000

693 000

616 000

578 000

8

Đường đê đáy từ xã Phúc Lâm đi xã Đốc Tín:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Hạ Dục xã Phúc Lâm đến cống đồng Dày xã Đốc Tín.

1 100 000

990 000

880 000

825 000

770 000

693 000

616 000

578 000

 

Đoạn từ trạm bơm An Mỹ đến Gốc Đa xã Phù Lưu Tế

1 100 000

990 000

880 000

825 000

770 000

693 000

616 000

578 000

9

Đường Đại Nghĩa - An Tiến: Đoạn từ đường 419 đến hết địa phận xã An Tiến.

1 100 000

990 000

880 000

825 000

770 000

693 000

616 000

578 000

10

Đường 425 Đoạn từ đầu cầu Nhật thôn Đục Khê đến Đền Trình thôn Yến Vĩ

2 200 000

1 694 000

1 430 000

1 342 000

1 540 000

1 186 000

1 001 000

939 000

11

Đường từ cầu Phùng Xá đến xã Phù Lưu Tế

1 100 000

990 000

880 000

825 000

770 000

693 000

616 000

578 000

Ghi chú: Giá đất tại vị trí 4 theo bảng giá trên đây nhưng không thấp hơn giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy