Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Thủ tục: Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 
- Đối với cá nhân, tổ chức:  
+ Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định

Thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Email In PDF.

1. Điều kiện cấp phép

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam;

b) Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động;

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Email In PDF.

1. Các tài liệu cần thiết 
-        20 mẫu nhãn 5cm x 8cm (không yêu cầu cung cấp mẫu nhãn nếu nhãn hiệu chỉ là nhãn chữ);
-        Danh mục hàng hoá/dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu;
-        Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);

Thủ tục và hồ sơ đăng ký hành nghề y dược tư nhân do Sở y tế cấp

Email In PDF.

Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân được phép hoạt động khi có đủ 3 loại giấy sau  
 1. Chứng Chỉ Hành Nghề (do SYT cấp).
 2. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh theo diện Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể (do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp hoặc UBND Quận/Huyện cấp).
 3. Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hành Nghề (do SYT cấp).

Đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp

Email In PDF.

Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ có quy định việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Chỉ dẫn pháp lý Mua công ty cổ phần

Email In PDF.
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
II. PHƯƠNG ÁN PHÁP LÝ
1. Luật Doanh nghiệp:
K3, D81: 3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.
K5,D84: 5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập

Trang 40