Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan

Email In PDF.

Thủ tục 73: Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

Email In PDF.

Thủ tục 71: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại

Email In PDF.

Thủ tục 70: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất

Email In PDF.

Thủ tục 69: Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa

Email In PDF.

Thủ tục 68: Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa.

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất

Email In PDF.

Thủ tục 67: Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác (trong hoặc ngoài khu chế xuất)

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Email In PDF.

Thủ tục 66: Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Email In PDF.

Thủ tục 65: Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục Hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm

Email In PDF.

Thủ tục 64: Thủ tục Hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Email In PDF.
hủ tục 62: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Email In PDF.

Thủ tục 60: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan

Trang 8