Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Email In PDF.

Thủ tục: Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành năng lượng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Email In PDF.

Thủ tục: Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành năng lượng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu và sản xuất

Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành công nghiệp nhẹ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Email In PDF.

Thủ tục: Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành công nghiệp nhẹ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu phục vụ nghiên cứu và sản xuất

Thủ tục Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu sợi thuốc lá

Email In PDF.

Thủ tục: Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu sợi thuốc lá

Thủ tục Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá

Email In PDF.

Thủ tục: Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá,

Thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Email In PDF.

Thủ tục: Thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất thuốc lá

Email In PDF.

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

Email In PDF.

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

Phê duyệt thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị của Nhà thầu nước ngoài còn dư

Email In PDF.

Thủ tục: Phê duyệt thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị của Nhà thầu nước ngoài còn dư sau khi hoàn thành thi công công trình.

Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài

Email In PDF.

Thủ tục: Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài

Chấp thuận nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Email In PDF.

Thủ tục: Chấp thuận nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Trang 6