Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế Thời hạn nộp thuế và các báo cáo thuế năm 2012 ______________________________________________________________________________

Thời hạn nộp thuế và các báo cáo thuế năm 2012

Email In PDF.
Lịch nộp thuế và các báo cáo thuế từ tháng 12/2011 đến hết tháng 3/2013

Tháng 12 năm 2011

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2011

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2011

Ngày 31

·     Thông báo hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế

Tháng 1 năm 2012

Ngày 10

·     Thuế môn bài năm 2012

·     Tờ khai thuế môn bài năm 2012 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2011

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2011

·     Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2011

·     Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2011

Ngày 30

·     Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2011

·     Thuế TNCN quý IV/2011

Ngày 31

·     Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2011

·     Thuế TNDN tạm tính quý IV/2011

Tháng 2 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2012

Ngày 25

·     Báo cáo thanh quyết toán hóa đơn năm 2011

Tháng 3 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2012

Ngày

30

·     Báo cáo tài chính năm 2011

·     Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2011

·     Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2011

·     Thuế TNDN năm 2011

Tháng 4 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2012

·     Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2012

Ngày 30

·     Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2012

·     Thuế TNCN Quý I/2012

·     Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2012

·     Thuế TNDN tạm tính Quý I/2012

·     Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2011 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 5 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2012

Tháng 6 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2012

Tháng 7 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2012

·     Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2012

·     Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2012

Ngày 30

·     Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2012

·     Thuế TNCN Quý II/2012

·     Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2012

·     Thuế TNDN tạm tính Quý II/2012

·     Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2011 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 8 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2012

Tháng 9 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2012

Tháng 10 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2012

·     Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2012

·     Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2012

Ngày 30

·     Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2012

·     Thuế TNCN Quý III/2012

·     Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2012

·     Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2012

·     Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2011 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 11 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2012

Tháng 12 năm 2012

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2012

Tháng 1 năm 2013

Ngày 10

·     Thuế môn bài năm 2013

·     Tờ khai thuế môn bài năm 2013 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012

·     Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2012

·     Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2012

Ngày 30

·     Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012

·     Thuế TNCN quý IV/2012

Ngày 31

·     Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012

·     Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012

·     Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2011 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 2 năm 2013

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2013

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013

Ngày 25

·     Báo cáo thanh quyết toán hóa đơn năm 2012

Tháng 3 năm 2013

Ngày 20

·     Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2012

·     Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2012

Ngày 30

·     Báo cáo tài chính năm 2012

·     Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012

·     Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012

·     Thuế TNDN năm 2012

·     Thuế TNCN n

 Nguồn: thuvienphapluat.vn

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy