Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Email In PDF.

Thủ tục 10: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát

Cấp Giấy phép đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

Email In PDF.

Thủ tục 9: Cấp Giấy phép đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá

Email In PDF.

Thủ tục 8: Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Email In PDF.

Thủ tục 7: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Email In PDF.

Thủ tục 5: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

Email In PDF.

Thủ tục 3: Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

Báo cáo mất hoá đơn

Email In PDF.

Thủ tục 1: Báo cáo mất hoá đơn

Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/8/2011 triển khai Nghị quyết 08/2011/QH13

Email In PDF.
Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội

Công văn số 5318/VPCP-KTN ngày 3/8/2011 về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Email In PDF.
Công văn số 5318/VPCP-KTN ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công văn số 2614/TCT-KK ngày 29/7/2011 về lập hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu

Email In PDF.
Công văn số 2614/TCT-KK ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu

Công văn số 2521/TCT-DNL ngày 22/7/2011 về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Email In PDF.
Công văn số 2521/TCT-DNL ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 

Trang 7