Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Hướng dẫn kê khai Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Email In PDF.
Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hậu quả pháp lý của việc làm giám đốc hai doanh nghiệp

Email In PDF.

Pháp luât quy đinh giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc hoăc Tổng giám đốc của doanh nghiêp khác vì loại hình công ty cổ phần là loai hình công ty đại chúng, vốn, quyền lơi được chia thành các cổ phần nhỏ, chủ sở hữu công ty là những cổ đông nắm giữ cổ phần. Số lương chủ sở hữu công ty cổ phần lớn và không hạn chế. Do đó việc điều hành quản lý công ty cổ phần rất quan trong, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều chủ thể. Bên canh đó tại khoản 3 điều 116 Luật doanh nghiệp quy đinh về quyền và nhiêm vụ của giám đốc (Tổng giám đốc)  công ty cổ phần rất rộng nên sự điều hành, quản lý của Giám đốc (Tổng giám đốc) là rất quan trọng, vấn đề lợi ích của cá nhân Giám đốc (Tổng giám đốc) với lợi ích tập thể cổ đông cần được bảo vệ. Do đó pháp luật quy đinh chặt chẽ yêu cầu đối với chức vụ giám đốc (Tổng giám đốc) mục đích nhằm đảm bảo sư an toàn quyền lợi của những cổ đông công ty cổ phần, nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm quy định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công văn số 13238/BTC-TCT ngày 4/10/2011 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Email In PDF.
Công văn số 13238/BTC-TCT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp vi phạm Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp

Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký kinh doanh qua Sở KHĐT

Email In PDF.

Thủ tục 117: Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký kinh doanh qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại

Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Email In PDF.

Thủ tục 116: Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh

Email In PDF.

Thủ tục 113: Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh

Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh

Email In PDF.

Thủ tục 111: Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Email In PDF.

Thủ tục 109: Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT

Email In PDF.

Thủ tục 107: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT trong trường hợp công ty cổ phần chuyển thành công ty TNHH

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp

Email In PDF.

Thủ tục 86: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)

Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung

Email In PDF.

Thủ tục 77: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)

Trang 4