Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký mẫu hoá đơn tự in, in xong hoá đơn, đến Chi cục thuế đăng ký lưu hành hoá đơn tự in 

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục Thuế

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: Đơn vị được tự in biên lai thu phí, lệ phí, sau khi in xong phải đăng ký lưu hành mẫu biên lai với Chi cục thuế trực tiếp quản lý 

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục Thuế

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Thủ tục Thủ tục cấp hoá đơn lẻ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, các tổ chức không kinh doanh thường xuyên có phát sinh doanh thu hàng hoá dịch vụ nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ liên hệ vơi Chi cục thuế xin cấp hoá đơn lẻ

Thủ tục Báo cáo mất hoá đơn

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn phải báo cáo với Chi cục thuế quản lý trực tiếp ngay trong ngày làm việc

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Thủ tục Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn, hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng với Chi cục thuế quản lý trực tiếp. Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế. Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng sau hoặc tháng đầu quý sau.

Thủ tục Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: Đơn vị sử dụng hoá đơn, hàng năm phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm với Chi cục thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau.

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thủ tục đăng ký thuế thay đổi, bổ sung

Email In PDF.
Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh
- Trình tự thực hiện:
+ NNT đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh thì NNT phải kê khai điều chỉnh với Cục thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển địa điểm.
+ Cục thuế thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của NNT và cập nhập thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành.

Trang 27