Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông ______________________________________________________________________________

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 25: Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 19: Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 18: Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 17: Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 16: Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 15: Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 14: Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 13: Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Giấy phép thăm dò khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 12: Giấy phép thăm dò khoáng sản

Giấy phép khảo sát khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 11: Giấy phép khảo sát khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 10: Giấy phép khai thác khoáng sản

Lĩnh vực thống kê

Tài nguyên khoáng sản, địa chất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Cơ quan phối hợp

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cách thức thực hiện

Qua bưu điện, trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

4.000.000 đồng/1 giấy phép

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Các bước

- Nộp hồ sơ tới ba địa điểm:

+ Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội (bao gồm các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc).

+ Chi Cục KS miền Trung Lô 8A4+5 đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (bao gồm các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên; tỉnh Gia Lai, KonTum)

+ Chi cục KS miền Nam 562 đường Thạnh Mỹ Nam, phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lăc, Đắc Nông và từ tỉnh Khánh Hoà trở vào phía Nam).

- Gửi phiếu hẹn

- Kết quả thẩm định hồ sơ

+ Nếu không hợp lệ thì trả lại hồ sơ;

+ Nếu hợp lệ thì làm phiếu tiếp nhận hồ sơ (thời gian 07 ngày làm việc): Dự thảo văn bản lấy ý kiến UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và kiểm tra thực địa.

- Trình dự thảo giấy phép lên cơ quan có thẩm quyền

- Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với giấy phép

- Đăng ký và phát hành quyết định

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản

- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định

- Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản bao gồm thuyết minh dự án đầu tư (Thông tư 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp)

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoảng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tồ chức đã được cấp giấy phép thăm dò hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin khai thác khoáng sản. Mẫu số 07

- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản. Mẫu số 16

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

1. Phạm vi hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 6 của Luật Khoáng sản được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp trong nước, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoạt động khoáng sản được khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;

b) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam được khảo sát, thăm dò khoáng sản;

c) Cá nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động khoáng sản dược khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khai thác tận thu khoáng sản.

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này có các diều kiện sau đây thì được xem xét cấp giấy phép hoạt động khoáng sản:

a) Có đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến;

c) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Trang 6