Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông ______________________________________________________________________________

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm định

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm định

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính;

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thủ tục Tiếp nhận mẫu, lấy mẫu do khách hàng yêu cầu

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận mẫu, lấy mẫu do khách hàng yêu cầu

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

* Bước 1: Chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ

Cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình.

Cấp Giấy đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng đài vệ tinh trái đất

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng đài vệ tinh trái đất cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS)

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đối với đài vô tuyến điện của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn (trừ đài vệ tinh trái đất)

Trang 4