Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản ______________________________________________________________________________

Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 8: BẢNG GIÁ ĐẤT KHU VỰC GIÁP RANH THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Thanh Trì năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 8: BẢNG GIÁ ĐẤT KHU VỰC GIÁP RANH THUỘC HUYỆN THANH TRÌ
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Thanh Oai năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 8: BẢNG GIÁ ĐẤT KHU VỰC GIÁP RANH THUỘC HUYỆN THANH OAI
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Hoài Đức năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 8: BẢNG GIÁ ĐẤT KHU VỰC GIÁP RANH THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Gia Lâm năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 8: BẢNG GIÁ ĐẤT KHU VỰC GIÁP RANH THUỘC HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Chương Mỹ năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 8: BẢNG GIÁ ĐẤT KHU VỰC GIÁP RANH THUỘC HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Vân Đình thuộc huyện Ứng Hòa năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN VÂN ĐÌNH THUỘC HUYỆN ỨNG HÒA
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Cầu Diễn thuộc huyện Từ Liêm năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN CẦU DIỄN THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Thường Tín thuộc huyện Thường Tín năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN THUỘC HUYỆN THƯỜNG TÍN
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Văn Điển thuộc huyện Thanh Trì năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN THUỘC HUYỆN THANH TRÌ
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất thị trấn Kim Bài thuộc huyện Thanh Oai năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN KIM BÀI THUỘC HUYỆN THANH OAI
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Trang 3