Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Thông báo nhập khẩu phế liệu ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo nhập khẩu phế liệu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 3: MẪU THÔNG BÁO NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHỤ LỤC 3

MẪU THÔNG BÁO NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<THƯƠNG NHÂN>

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………..

Địa danh, ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trưng tnh/thành phố
(nơi có cơ ssản xuất sử dụng phế liệu)
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
(nơi có ca khẩu nhập khẩu phế liệu)

 

A. Thông tin về tổ chức, cá nn nhập khẩu phế liệu:

1. Tên Thương nhân nhập khẩu:..............................................................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................

Ngày cấp:…………………….. Nơi cấp:.....................................................................

2. Địa chtrụ sở chính:..............................................................................................

3. Nhập khu đsử dụng trực tiếp hay nhập khẩu ủy thác:.....................................

4. Địa chỉ cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu:

..................................................................................................................................

5. Loại sản phẩm sản xuất ra từ nguyên liệu là phế liệu nhập khu:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Giấy chứng nhận đđiều kiện nhập khẩu phế liệu số:………………..… cấp ngày …. tháng ….. năm…… hết hạn ngày….tháng…….năm………

7. Tên người liên hệ khi cần:.....................................................................................

..................................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

Điện thoại: ……………… Fax: ………………….. E-mail:..........................................

B. Thông tin về phế liệu nhập khu:

1. Tên phế liệu nhập khu:........................................................................................

2. Slượng phế liệu nhập khẩu:...............................................................................

3. Xuất xứ của phế liệu nhập khu:..........................................................................

4. Tên và địa chỉ tchức, cá nhân xuất khu:..........................................................

..................................................................................................................................

5. Tên cảng xut khu:.............................................................................................

6. Tên cửa khu nhập khẩu phế liệu:.......................................................................

7. Ngày bốc dỡ, vận chuyn phế liệu nhập khẩu từ cửa khẩu về kho, bãi (dự kiến):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

8. Bn sao có công chứng Giấy chứng nhận của Tchức giám định chất lượng phế liệu tại cảng xuất

9. Các bản sao (photocopy) Vận đơn hàng hóa, Hợp đồng gi kèm theo:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

10. Các giấy tờ khác kèm theo (nếu có)....................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hải quan cửa khẩu nhập phế liệu;
- …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA THƯƠNG NHÂN
<Ký tên, đóng dấu>

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy