Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Phiếu khai báo tạm trú ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu khai báo tạm trú

Email In PDF.

Mẫu (Form) N12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ

REGISTRATION CARD OF STAY

Tên khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1)..............................................

Name of the Hotel/Guest house/Private house

số nhà.............. đường/phố/thôn.................. phường/xã...................................

House No. Road, Street/Village Ward/Commune

quận/huyện................................. thành phố/tỉnh.................................................

District                                                              Province/City

Điện thoại/Telephone number:

 

 

PHẦN KHAI CỦA KHÁCH

FOLLOWING ITEMS ARE FILLED BY THE TENANT

1. Họ và tên (chữ in hoa):......................................... 2. Giới tính: nam £ nữ £

Full name (in block letters)                                      Sex            Male     Female

3. Sinh ngày...... tháng...... năm.......... 4. Quốc tịch:.........................................

Date of birth (day, month, year)            Nationality

5. Nghề nghiệp:................................... 6. Hộ chiếu số:.......................................

Occupation                                         Passport number.

7. Ngày nhập cảnh................................. 8. Cửa khẩu nhập cảnh:.......................

Date of latest entry (day, month, year)     Port of entry

9. Mục đích nhập cảnh:........................................................................................

Purpose of entry

10. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày......... tháng....... năm..................

Authorized length of stay in Vietnam until (day, month, year)

11. Nhập cảnh Việt Nam:

Miễn thị thực: £

Visa exemption

Thị thực/thẻ tạm trú/giấy tờ khác (ghi rõ loại giấy tờ/số/thời hạn/ngày cấp/cơ quan cấp):

Visa/Temporary Resident Card/other documents (please specify the type, number and validity of such document)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

12. Nghỉ tại khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1)..................................

Staying at Hotel/Guest house/Private house

....................... từ ngày:......... /.........../........... đến ngày......... /........./..................

                       from the date(day, month, year) until the date (day, month, year)

13. Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu):

Accompanying children under 14 years old (full name, sex, date of birth, nationality, passport number)

...............................................................................................................................

 

 

............ , ngày...... tháng...... năm............
Place and date of declaration (day, month, year)
Ký tên
Signature

 

...............................................................................................................................

Ghi chú Note on the mark (1):

(1) Nếu ở nhà dân, thì ghi họ tên chủ nhà.

In case not staying at a hotel or guesthouse, please state the landlord of the accommodation.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy