Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Giấy bảo lãnh ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy bảo lãnh

Email In PDF.

Mẫu N20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

GIẤY BẢO LÃNH

Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài):

* Họ tên:...............................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................... Nam: £ Nữ: £

Nơi sinh:...............................................................................................................

Địa chỉ thường trú hiện nay:................................................................................

............................................................... Số điện thoại:.......................................

Số giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/số hộ chiếu:.........................................

Cơ quan cấp:............................................ ngày cấp:...........................................

(bản sao kèm theo)

* Với người đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền thêm:

- Tên Hội đoàn:....................................................................................................

- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn:..............................................................

Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài):.......................

...............................................................................................................................

Họ tên khác (nếu có):...........................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................... Nam: £ Nữ: £

Nơi sinh:...............................................................................................................

Địa chỉ thường trú hiện nay:.................................................................................

.............................................................................................................................

Số hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài:..........................................

Cơ quan cấp:................................................... ngày cấp:....................................

Những vấn đề cần trình bày thêm (nếu có):.........................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

 

Làm tại................. , ngày...... tháng...... năm.........
Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy