Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Đơn đề nghị cấp mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Email In PDF.

PHỤ LỤC V

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: ……

......, ngày … tháng … năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Kính gửi: Bộ Công thương

1. Tên thương nhân: .........................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: …………. Số điện thoại: ……………. Số fax: ...........................

- Địa chỉ website (nếu có):................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …… do …….. (tên cơ quan cấp) ……… cấp ngày …. tháng ….. năm……

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương, thương nhân xin cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng: ..........................................................................................................................

2. Kho, bãi chuyên dùng để phục vụ việc kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh của thương nhân:

STT

Tên kho/ bãi

Địa chỉ kho, bãi

(*)

Hình thức sở hữu

(Thuộc sở hữu hoặc kho thuê)

(*)

Sức chứa

(m2/công-ten-nơ)

Nguồn điện để bảo quản

(*)

Ghi chú

1.

………

………

………

………

………

………

2.

………

………

………

………

………

………

3. Hồ sơ kèm theo gồm:

- 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- 01 bản chính văn bản của Tổng cục Hải quan xác nhận về việc thương nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc tạm nhập tái xuất hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 4.

- 01 bản chính văn bản của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân có kho, bãi xác nhận về số tiền ký quỹ đặt cọc.

- 01 bản chính văn bản của Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân có kho, bãi xác nhận về việc kho, bãi có đủ nguồn điện lưới để vận hành các công-ten-nơ lạnh theo sức chứa.

- 01 bản chính Bản kê khai chi tiết và các tài liệu, giấy tờ chứng minh về kho, bãi và các trang thiết bị kèm theo như thống kê tại khoản 2 dẫn trên (cụ thể như giấy tờ sở hữu kho/bãi; hợp đồng thuê kho/bãi; xác nhận của điện lực địa phương về nguồn điện...)

4. Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh.

Đề nghị Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh cho thương nhân theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Lưu ý:

(*) Mục địa chỉ: Đề nghị ghi cụ thể, chính xác số nhà (nếu có); đường/phố (hoặc thôn, xóm, ấp); xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

(*) Mục hình thức sở hữu: Nếu kho, bãi không thuộc sở hữu của thương nhân thì phải ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân cho thuê và phải gửi kèm theo bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính hợp đồng thuê kho, bãi.

(*) Mục nguồn điện để bảo quản: Đề nghị kê khai chi tiết về công suất, số lượng các nội dung liên quan về nguồn điện, cụ thể như sau:

- Điện lưới: sử dụng trạm biến áp bao nhiêu kva;

- Máy phát điện dự phòng: sử dụng máy phát điện bao nhiêu kva, số lượng là bao nhiêu chiếc và số seri của từng máy phát điện;

- Thiết bị cắm điện chuyên dùng: số lượng là bao nhiêu chiếc...

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy