Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Phụ lục miễn, giảm thuế TNDN ______________________________________________________________________________

Mẫu Phụ lục miễn, giảm thuế TNDN

Email In PDF.
Mẫu số 01/MGT-TNDN: PHỤ LỤC MIỄN, GIẢM THUẾ TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính

 

 

Mẫu số: 01/MGT-TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

PHỤ LỤC

MIỄN, GIẢM THUẾ TNDN

[01] Kỳ tính thuế: Quý.../năm.... (hoặc Năm...)

[02] Tên người nộp thuế:..................................................................................

 [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................

 [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Số thuế TNDN phải nộp:......................................................................................................

Bằng chữ: …………………………………………………………………………….......

[07] Số thuế TNDN được miễn, giảm:.........................................................................................

Bằng chữ: …………………………………………………………………………….......

[08] Trường hợp được miễn, giảm:

q Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

q Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

q Doanh nghiệp cung ứng suất ăn ca cho công nhân

(Doanh nghiệp chỉ được đánh dấu vào 1 trong 3 lý do nêu trên)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ..................................
Chứng chỉ hành nghề số:............

Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy