Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Bảng kê tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án bất động sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án bất động sản

Email In PDF.
Phụ lục số 05: BẢNG KÊ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

Text Box: Phụ lục số 05
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


BẢNG KÊ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Kỳ báo cáo: ……..

I. Thông tin chung:

[01]. Tên người nộp thuế:  ………………….………………….………………...

 

                [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ cơ quan:……………………………………………….…………………..

[04] Ngành nghề kinh doanh:……………………………………….………………….

 

II. Thông tin về dự án:

[05] Tên dự án:…………………………………………………………………………

 

III. Tiến độ nộp tiền SDĐ:

 

[6] Số căn đã bán, đã cho thuê

[7] Số tiền đã thu (nghìn đồng)

[8] Số tiền SDĐ phải nộp tương ứng

(nghìn đồng)

Căn hộ

Thấp tầng

Căn hộ

Thấp tầng

…..

…..

.........

………

……….

            -    [9] Số tiền SDĐ phải nộp tính đến kỳ báo cáo:

-          [10] Số tiền SDĐ nộp kỳ này:

-          [11] Số tiền SDĐ còn phải nộp:

-          [12] Thời gian nộp:

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

                                                                                  Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm .....

                                                                                           NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                        (Ký; ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

(Lưu ý: Bản kê tiến độ nộp tiền của Dự án BĐS được nộp cho Cơ quan thuế vào tháng đầu tiên của mỗi quý trong vòng 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền SDĐ theo thông báo của cơ quan thuế).

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy