Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

Email In PDF.
Mẫu số: 02/TNDN: BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

(Ngày......tháng..... năm .........)

 
 

Mã số thuế:

 
 

- Tên doanh nghiệp:....................................................   

................................................................................................ 

- Địa chỉ:...............................................................................................................

- Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:....................................

..............................................................................................................................

- Địa ch thuê:......................................................................................................

 

Hóa đơn GTGT  thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp

Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng

Số hóa đơn 

Ngày Tháng năm

Đơn vị cung cấp

Sản lượng điện, nước tiêu thụ

Thành tiền

Số chứng từ

Ngày  tháng năm

Sản lượng  điện, nước tiêu thụ

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT):................................................

 

 

                                                                                                Ngày...... tháng... năm 20..

  Người lập bảng kê                                                        Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy