Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Báo cáo kết quả điểm định chất lượng dạy nghề ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo kết quả điểm định chất lượng dạy nghề

Email In PDF.
MẪU SỐ 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


MẪU SỐ 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề)

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

________________________________

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

 CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM .....

<Tên cơ sở dạy nghề>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng ....... năm.........

 


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

__________________________

 

Ngày        tháng       năm

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

 CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM  ...............

<Tên cơ sở dạy nghề>

 

Danh sách thành viên Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề

STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Đoàn kiểm định

Tiêu chí, tiêu chuẩn phụ trách

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NỘI DUNG CHÍNH

CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

 

Danh mục các chữ viết tắt

Phần I. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu về việc tổ chức kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề

2. Tóm tắt quá trình khảo sát thực tế tại cơ sở dạy nghề của đoàn kiểm định

3. Tóm tắt nhận xét của đoàn kiểm định về báo cáo tự kiểm định của cơ sở dạy nghề

Phần II. ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. Bảng điểm tổng hợp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng[1]

2. Đánh giá chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Tiêu  chí 1: Mục tiêu và nhiệm vụ[2]

Tiêu  chí 2: Tổ chức và quản lý

Tiêu  chí 3: Hoạt động dạy và học

Tiêu  chí 4: Giáo viên và cán bộ quản lý

Tiêu  chí 5: Chương trình, giáo trình

Tiêu  chí 6: Thư viện

Tiêu  chí 7: Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học

Tiêu  chí 8: Quản lý tài chính

Tiêu  chí 9: Các dịch vụ cho người học nghề

PHẦN III. TỔNG KẾT NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM TỒN TẠI CHÍNH CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ VÀ  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1.  Điểm mạnh chủ yếu của cơ sở dạy nghề

2. Điểm tồn tại chủ yếu của cơ sở dạy nghề

3. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề xuất, kiến ngh với cơ sở dạy nghề

- Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan khác

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả kiểm tra minh chứng của cơ sở dạy nghề và tổng hợp các minh chứng bổ sung

Phụ lục 2: Thông tin cơ bản về cơ sở dạy nghề được kiểm định

Phụ lục 3: Quyết định thành lập Đoàn kiểm định

Phụ lục 4: Thông tin cơ bản về các thành viên Đoàn kiểm định

 


Mẫu 2.1. BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ,  TIÊU CHUẨN

 

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số)

Cơ sở dạy nghề tự đánh giá

Đoàn kiểm định đánh giá

 

ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC

 

 

 

Tổng điểm

 

 

1

Tiêu chí 1: Mục tiêu và nhiệm vụ

 

 

 

Tiêu chuẩn 1.1………………………..…….

 

 

 

Chỉ số 1 …………………………………

 

 

 

Chỉ số 2 …………………………………

 

 

 

Chỉ số ...........……………………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 2…………………………….....

 

 

 

Chỉ số 1 …………………………………

 

 

 

Chỉ số 2 …………………………………

 

 

 

Chỉ số ......………………………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 3…………………………….

 

 

 

Chỉ số 1 …………………………………

 

 

 

Chỉ số 2 …………………………………

 

 

 

Chỉ số ......………………………………

 

 

 

.....

 

 

 

.....

 

 

2

Các Tiêu chí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trình bày tương tự như Tiêu chí 1

 

 

 


Mẫu 2.2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TIÊU CHÍ <N>

(N = 1 – 9)

 

 

Tiêu chuẩn N.1: ............................................................................................

a)....................................................................................................................

b) ...................................................................................................................

.......................................................................................................................

i) ...................................................................................................................

 

 

1. Đánh giá theo chỉ số

                a. Chỉ số 1 (a)

Cơ sở dạy nghề tự đánh giá: 

 

Đoàn KĐCLDN đánh giá:

 

                b. Chỉ số 2 (b)

Cơ sở dạy nghề tự đánh giá: 

 

Đoàn KĐCLDN đánh giá:

                c. Chỉ số i    

Cơ sở dạy nghề tự đánh giá: 

 

Đoàn KĐCLDN đánh giá:

          2. Đánh giá tiêu chuẩn N.1

Tiêu chuẩn, chỉ số

Cơ sở dạy nghề tự đánh giá

Đoàn kiểm định đánh giá

Tiêu chuẩn N.1

Điểm (ghi rõ số, bằng chữ)

Điểm (ghi rõ số, bằng chữ)

Chỉ số 1 (a)

 

 

Chỉ số 2 (b)

 

 

Chỉ số i

 

 

  • Các điểm mạnh:
  • Các điểm tồn tại:
  • Khuyến nghị đối với cơ sở dạy nghề:

 

 

 

Tiêu chuẩn N.2: ............................................................................................

a)....................................................................................................................

b) ...................................................................................................................

.......................................................................................................................

i) ...................................................................................................................

 

 (Trình bày tương tự Tiêu chuẩn N.1)

 

 

Tiêu chuẩn N.j: ............................................................................................

a)....................................................................................................................

b) ...................................................................................................................

.......................................................................................................................

i) ...................................................................................................................

 

 

 

(Trình bày tương tự Tiêu chuẩn N.1)

 

TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ <N>

-               Điểm đánh giá:

Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm CSDN tự đánh giá

Điểm Đoàn KĐCLDN đánh giá

Tiêu chí N

 

 

Tiêu chuẩn  N.1

 

 

Tiêu chuẩn N.2

 

 

Tiêu chuẩn N.j

 

 

-               Các điểm mạnh:

-               Các điểm tồn tại:

-               Khuyến nghị đối với cơ sở dạy nghề:[1]  Bảng điểm tổng hợp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo Mẫu 2.1

[2]  Báo cáo đánh giá chi tiết Tiêu chí theo Mẫu 2.2

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy