Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Xây dựng ______________________________________________________________________________

Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/06/2007

Email In PDF.
Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2006

Email In PDF.
Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng

Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010

Email In PDF.
Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Thông tư số 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Email In PDF.
Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 08 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Thông tư số 09/2010/TT-BXD quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Email In PDF.
Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 08 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Thông tư số 04/2010/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Email In PDF.
Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tư số 37/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

Email In PDF.
Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27 tháng 08 năm 2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Thông tư số 24/2009/TT-BXD quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 07 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Thông tư số 15/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập

Email In PDF.
Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

Thông tư số 13/2009/TT-BXD hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp

Trang 7