Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Xây dựng ______________________________________________________________________________

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 thí điểm thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng

Email In PDF.
Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp

Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức

Email In PDF.
Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng 

Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 về quản lý quy hoạch xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Email In PDF.
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 về quy hoạch xây dựng

Email In PDF.
Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng 

Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới

Email In PDF.
Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ

Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006 về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới

Email In PDF.
Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/7/2010 về quản lý không gian đô thị ngầm

Email In PDF.
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực

Email In PDF.
Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 về cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 

Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 

Trang 4