Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Xây dựng ______________________________________________________________________________

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 quy định về lập Điều lệ quản lý dự án khu đô thị mới

Email In PDF.
Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

Email In PDF.
Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 về việc cấp giấy phép xây dựng

Email In PDF.
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 về bảo trì công trình đân dụng

Email In PDF.
Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12 tháng 06 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 7/9/2011 hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Email In PDF.
Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 về mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Email In PDF.
Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 về xác định chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch đô thị

Email In PDF.
Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 06 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Email In PDF.
Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 5/4/2011 về đầu tư theo hình thức hợp đồng

Email In PDF.
Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Trang 2