Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Năng lượng, Viễn thông ______________________________________________________________________________

Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/2011 điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

Email In PDF.
Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 về Quản lý chất thải nguy hại

Email In PDF.
Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 8/4/2011 sửa đổi Thông tư 09/2008/TT-BTTTT và Thông tư 12/2008/TT-BTTTT

Email In PDF.
Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 về chống thư rác

Email In PDF.
Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 8/7/2011 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

Email In PDF.
Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Email In PDF.
Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn Luật bưu chính

Email In PDF.
Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông

Email In PDF.
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 về Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Email In PDF.
Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Quyết định số 0540/QĐ-BCT ngày 28/1/2011 về bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò nhóm khoáng chất đá vôi trắng

Email In PDF.
Quyết định số 0540/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Quyết định số 0836/QĐ-BCT ngày 11/2/2011 về phân vùng thăm dò quặng vàng, đồng

Email In PDF.
Quyết định số 0836/QĐ-BCT ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Trang 4