Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Năng lượng, Viễn thông ______________________________________________________________________________

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2011 về thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Email In PDF.
Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 03 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

Email In PDF.
Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.
Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 về tạo lập dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử

Email In PDF.
Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009 về quy định liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

Email In PDF.
Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 về đăng ký quảng cáo

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 về quản lý trang thông tin điện tử

Email In PDF.
Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 1/3/2011 về Cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình

Email In PDF.
Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 03 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Nghị định 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Email In PDF.
Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 về phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản

Email In PDF.
Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011 xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng

Email In PDF.
Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trang 3