Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 về mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan

Email In PDF.
Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 05 năm 2002 về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan

Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/06/2009

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2009 của Bộ Công thương, Bộ Tài chính hướng dẫn cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley

Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009

Email In PDF.
Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25 tháng 06 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Thông tư số 163/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009

Email In PDF.
Thông tư số 163/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2009 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008

Email In PDF.
Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008

Email In PDF.
Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủvề việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007

Email In PDF.
Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005

Email In PDF.
Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2008

Email In PDF.
Quyết định số  916/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải về việc ban hành Quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiếm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ 

Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009

Email In PDF.
Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 06 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về hải quan

Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009

Email In PDF.
Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 06 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về hải quan

Trang 9