Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2004 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài

Email In PDF.
Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam

Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/2000/PL-UBTVQH10

Email In PDF.
Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban thường vụ quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 về quản lý hoạt động website thương mại điện tử

Email In PDF.
Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Thông tư số 45/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 về danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011

Email In PDF.
Thông tư số 45/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011

Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 sửa đổi Thông tư 16/2008/TT-BTC

Email In PDF.
Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/2/2008 về nhập khẩu xe máy

Email In PDF.
Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 1/12/2010 sửa đổi Nghị định 06/2008/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/7/2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 22/2010/TT-BTC

Email In PDF.
Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 07 năm 2010 của Bộ Công thương về việc bổ sung mặt hàng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 về Giấy phép nhập khẩu tự động sản phẩm thép

Email In PDF.
Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 05 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Thông tư số 42/2010/TT-BCT ngày 28/12/2010 về áp dụng Giấy phép nhận khẩu tự động

Email In PDF.
Thông tư số 42/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010 về thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Email In PDF.
Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Trang 7