Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 quy định mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Email In PDF.
Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu

Email In PDF.
Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Thông tư 28/2012/TT-BCT ngày 27/9/2012 quy định về đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài

Email In PDF.
Thông tư số 28/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Thông tư 27/2012/TT-BCT ngày 26/9/2012 quy định tạm ngừng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động

Email In PDF.
Thông tư số 27/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010

Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 sửa đổi Nghị định 136/2007/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Thông tư 23/2012/TT-BCT ngày 7/8/2012 về chế độ nhập khẩu tự động thép

Email In PDF.
Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 08 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép

Thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 quy định Danh mục sản phẩm CNTT cấm nhập khẩu

Email In PDF.
Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17 tháng 07 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 07 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 quản lý nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Email In PDF.
Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định 821/QĐ-TCHQ ngày 13/04/2012 việc thành lập ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS

Email In PDF.
Quyết định số 821/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 04 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS

Thông tư 06/2012/TT-BCT ngày 27/3/2012 quy định thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Email In PDF.
Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Trang 2