Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Nghị quyết 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về chính sách thuế tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân

Email In PDF.
Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân

Thông tư 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư

Email In PDF.
Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 hướng dẫn án phí, lệ phí Tòa án

Email In PDF.
Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 06 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án

Thông tư 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2013

Email In PDF.
Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013

Thông tư liên tịch 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 quy định mức chi hoạt động dạy nghề

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm

Thông tư liên tịch 90/2012 /TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 quy định lập dự toán khoản thu hồi qua thanh tra

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 90/2012 /TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ về việc quy định việc lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

Thông tư 92/2012/TT-BTC ngày 4/6/2012 sửa đổi Thông tư 110/2008/TT-BTC

Email In PDF.
Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Email In PDF.
Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn thực hiện miễn, giảm một số khoản thu ngân sách

Email In PDF.
Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Thông tư 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/22012 sửa đổi Thông tư 76/2004/TT-BTC

Email In PDF.
Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 quy định mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh

Email In PDF.
Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

Trang 5