Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Thông tư liên tịch 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012 quy định quản lý kinh phí bảo đảm hoạt động của Cơ quan THADS

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Thông tư liên tịch 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA ngày 22/8/2012 hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nghị định 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ

Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 về thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Email In PDF.
Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Thông tư 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định về lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Email In PDF.
Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm

Email In PDF.
Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản

Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Email In PDF.
Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Thông tư 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 quy định về tài chính doanh nghiệp bảo hiểm

Email In PDF.
Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định một số vấn đề tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013

Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 quy định chi tiết Nghị quyết 29/2012/QH13

Email In PDF.
Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 ngày 28/3/2012 về chi phí giám định, định giá

Email In PDF.
Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 ngày 28 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Trang 4