Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn Thủ tục Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Nộp hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

+ Chuẩn bị trang thiết bị và phần mềm quản lý nghiệp vụ

+ Sau khi nhận được thông báo chấp thuận nguyên tắc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tổ chức đăng ký hoàn tất các thủ tục:

ü       Ký Hợp đồng hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán với Ngân hàng thanh toán;

ü       Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với TTLK

ü       Ký Giấy uỷ quyền cho Ngân hàng thanh toán để thực hiện thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán

ü       Đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định

ü       Đăng ký số hiệu các tài khoản tiền thanh toán bù trừ và thanh toán hộ cổ tức, lãi trái phiếu

ü       Nộp phí đăng ký thành viên lưu ký cho TTLK theo quy định

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại TTLK, TTLK thực hiện kiểm tra trang thiết bị và phần mềm quản lý nghiệp vụ của tổ chức đăng ký thành viên

+ Trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày thực hiện kiểm tra, TTLK gửi văn bản thông báo chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên cho tổ chức liên quan. Trường hợp chưa chấp thuận, TTLK sẽ gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

+ TTLK cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong vòng 01 ngày làm việc sau khi tổ chức xin đăng ký làm thành viên lưu ký hoàn tất các thủ tục:

ü         Ký Hợp đồng hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán với Ngân hàng thanh toán;

ü         Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với TTLK

ü         Ký Giấy uỷ quyền cho Ngân hàng thanh toán để thực hiện thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán

ü         Đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định

ü     Đăng ký số hiệu các tài khoản tiền thanh toán bù trừ và thanh toán hộ cổ tức, lãi trái phiếu

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

+ Hoặc theo đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+      Giấy đăng ký làm thành viên và đề nghị mở tài khoản lưu ký

+      Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp

+      Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp

+      Danh sách thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký và nhân viên nghiệp vụ lưu ký kèm theo và mẫu chữ ký, mẫu dấu và Giấy uỷ quyền cho nhân viên nghiệp vụ

+      Các tài liệu chứng minh thành viên Ban Giám đốc và các nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu

+      Các quy trình nghiệp vụ hoạt động lưu ký, đăng ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, thực hiện quyền cho người sở hữu

+      Bản thuyết minh về phần mềm và máy móc thiết bị trang bị cho việc quản lý tài khoản của người đầu tư và hoạt động lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại TTLK, TTLK thực hiện kiểm tra trang thiết bị và phần mềm quản lý nghiệp vụ của tổ chức đăng ký thành viên

+ 03 ngày làm việc sau ngày thực hiện kiểm tra, TTLK gửi văn bản thông báo chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên cho tổ chức liên quan.

+ TTLK cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong vòng 01 ngày làm việc sau khi tổ chức xin đăng ký làm thành viên lưu ký hoàn tất các thủ tục theo quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm LKCK Việt Nam

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận

- Lệ phí (nếu có):

+ Phí thành viên lưu ký: 20 triệu đồng, thu 1 lần đối với thành viên là ngân hàng thương mại

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

+ Mẫu 01/LK-TV: Giấy đăng ký làm thành viên và đề nghị mở tài khoản lưu ký

+ Mẫu 02/LK-TV: Danh sách thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký và nhân viên nghiệp vụ lưu ký kèm theo và mẫu chữ ký, mẫu dấu

+ Mẫu 03/LK-TV: Giấy uỷ quyền cho nhân viên nghiệp vụ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đăng ký là thành viên lưu ký của TTLKCK phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp.

+ Có tối thiểu một thành viên Ban Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ

+      Có nhân viên nghiệp vụ đã tham gia khoá học nghiệp vụ của TTLKCK

+      Có quy trình nghiệp vụ, hệ thống cơ sở vật chất và phần mềm đáp ứng được yêu cầu của TTLKCK.

Chi nhánh ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán muốn đăng ký cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán phải đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Có tối thiểu một thành viên Ban Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ

+ Có nhân viên nghiệp vụ đã tham gia khoá học nghiệp vụ của TTLKCK

+      Có quy trình nghiệp vụ, hệ thống cơ sở vật chất và phần mềm đáp ứng được yêu cầu của TTLKCK.- Được UBCKNN chấp thuận hoạt động lưu ký chứng khoán

+      Có giấy uỷ quyền của ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007

+    Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;  hiệu lực 30/11/2007

+    Quyết định 18/QĐ-TTLK ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy