Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Bất động sản ______________________________________________________________________________

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Email In PDF.
Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Trang 2