Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật về Hợp đồng Tư vấn soạn thảo hợp đồng ______________________________________________________________________________

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Email In PDF.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng là một dịch vụ pháp lý liên quan tới hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý của hợp đồng , đàm phán, soạn thảo hợp đồng và hiệu chỉnh các loại hợp đồng thương mại, đầu tư

 Luật Khai Phong tư vấn soạn thảo hợp đồng trên với các nội dung công việc sau

 1. Chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;
 2. Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 3. Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
 4. Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
 5. Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
 6. Soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
 7. Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 8. Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khỏan thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

Các loại hợp đồng Luật Khai Phong tham gia tư vấn gồm:

 1. Hợp đồng kinh tế,
 2. Hợp đồng thương mại, 
 3. Hợp đồng đầu tư, 
 4. Hợp đồng dân sự, 
 5. Hợp đồng lao động, 
 6. Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh, 
 7. Hợp đồng hợp đồng liên doanh, 
 8. Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa, 
 9. Hợp đồng mua bán;
 10. Các loại hợp đồng khác...
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy