Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Tờ khai hải quan điện tử - Xuất khẩu ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai hải quan điện tử - Xuất khẩu

Email In PDF.
Mẫu số 3a Phụ lục II: Tờ khai hải quan điện tử - Xuất khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 3a Phụ lục II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

 

barcode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HQ/2009-TKĐTXK

 

 

Chi cục Hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

Số tham chiếu:

 

 

 

 

Số tờ khai:

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

 

 

 

 

 

Ngày, giờ gửi:

 

 

 

 

 

Ngày, giờ đăng ký:

 

 

 

1. Người xuất khẩu:

 

 

 

 

 

 

 

5. Loại hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Giấy phép:

 

 

 

 

 

7. Hợp đồng:

 

 

 

 

 

 

 

2. Người nhập khẩu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hết hạn

 

 

 

 

 

Ngày hết hạn

 

 

 

 

 

 

 

3. Ngươi uỷ thác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hóa đơn thương mại:

 

 

 

 

 

 

 

9. Cảng xếp hàng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Đại lý làm thủ tục hải quan

 

 

 

 

 

 

10. Nước nhập khẩu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung ủy quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Điều kiện giao hàng:

 

 

12. Phương thức thanh toán:

 

 

 

 

 

Nộp thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Đồng tiền thanh toán:

 

 

 

 

 

 

 

14. Tỷ giá tính thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kết quả phân luồng và hướng dẫn làm thủ tục Hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Chứng từ Hải quan trước:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

17. Tên hàng, quy  cách phẩm chất

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mã số

 

 

19. Xuất xứ

 

 

20. Số lượng

 

21. Đơn

 

22. Đơn giá

 

23. Trị giá

 

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hàng hóa

 

 

 

 

 

 

 

 vị tính

 

 nguyên tệ

 

 nguyên tệ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

24. Thuế xuất khẩu

25. Thu khác

TT

Trị giá tính thuế

Thuế suất (%)

Tiền thuế

Tỷ lệ (%)

Số tiền

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 24 + 25) bằng số:

 

 

 

 

Bằng chữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Tổng trọng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số container:

 

 

 

 

Số hiệu kiện, cont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Ghi chép khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Xác nhận giải phóng hàng/
đưa hàng về bảo quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước Pháp luật

31. Xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát

32. Xác nhận thông quan

33. Xác nhận thực xuất

về những nội dung khai báo trên tờ khai này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày         tháng           năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy